Звіти20 грудня команда вчителів нашої школи  на чолі з  Галюк Н.Я. – тренером  ШКП- приймала участь в міському  турнірі гри «Що? Де? Коли?». Гра відбувалась залі "Гранд-кафе" театру кіно "Люм"єр.  Шкільна команда  вибрала назву «Юніор», і серед  9 команд –учасниць гри- посіла почесне 3 місце. Отже, вчителі нашої школи – ерудовані не тільки в своєму предметі, але й мають широкий світогляд. Маємо в кого вчитись!


СТАТУТНаша мета: формування підприємницького світогляду.


Цілі нашого клубу: проактивність, профконсультування, застосування економічних знань на практиці.Члени нашого клубу - це учні 9 – 11 класів.
Права членів клубу:

1.      Відкритий доступ до інформації клубу.

2.      Участь у всіх формах роботи клубу.

3.      Вільний вихід.


Підстава для виключення з клубу:

1.      Пропуск зустрічей 3 рази.

2.      Некоректна поведінка та висловлювання на блозі.

3.      Пасивність у роботі.

4.      Перехід до іншого клубу.

5.      Бажання батьків.


Основа діяльності клубу:

1.      Рішення педради.

2.      Статут клубу.

3.      Батьківська згода.

4.      Річний план роботи.
Зустрічі членів клубу проходять 2 рази на місяць у конференц-залі. Тривалість 1-2 години.

Програма  діяльності   ШКП  ЗШ№3  на 2012-2013 рр.


1.Профорієнтаційні бесіди на виховних годинах в 9-11 класах.
2.Вивчення підприємницьких  та організаційних здібностей учнів.
3.Виступ лідерів ШКП на засіданні педагогічної ради щодо питання створення на  базі ЗШ №3 Шкільного Клубу Підприємництва(ШКП).
4. Просвітницька робота з учнями на тему організації діяльності ШКП в ЗШ№3.
5.Цикл занять з командою ШКП по розвитку та вдосконаленню комунікативних та організаційних навичок, підвищенню рівня креативності.
6. Цикл занять з метою збільшення обсягу економічних знань учнів.
7. Створення підприємства «Beauty» метою якого є виготовлення  та реалізація продукції створеної по технології hand-make.
8. Участь ШКП в «Ярмарку милосердя» до дня Св. Миколая шляхом представлення продукції  фірми «Beauty».
9. Інтерактивні заняття з командою ШКП з розвитку вмінь застосовувати економічні знання на практиці.
10.Зустріч команди ШКП з представниками Івано-Франківської Торгово-Промислової Палати.
11.Заняття на тему використання ІКТ в роботі ШКП.
12.Екскурсії на приватні підприємства та фірми міста з метою вивчення особливостей діяльності підприємства.
13.Майстер-класи зі спеціалістами технології hand-make.
12.Цикл занять з командою ШКП з розвитку ініціативності та підприємливості .
13.Зустрічі з успішними представниками міської громади.
14. Участь ШКП у  шкільному заході «Весняна симфонія».

Програма введення основ підприємливості в школі.
  1. Основні питання економіки. Споживач, потреби. Ресурси, виробництво, альтернативність.
Ігри «Рукавича», «Викрійка з покривала- до гудзика»
  1. Гроші. Історія і сучасність. Договір дорожче грошей. 
Тест « Чи можете ви товаришувати з грошима?»
  1. Система вільного підприємництва. Бізнес у систеі вільного підприємництва. Права власності. Гра «Дефіцит»
  1. Вдалі підприємці. Як стати підприємцем. Виграш і ризиз при організації нової справи. Відповідальність перед покупцем.
  2. Маркетинг продукції. Реклама. Вивчення ефективності реклами. Як скласти захоплюючу рекламу.
  3. Вимірювання попиту і пропозиції.  Гра « Ринок яблук».
  4. Продуктивність виробництва, закон спадної граничної віддачі. Гра «Новий Непотрібний елемент для виробництва»
  5. Поняття по конкуренцію. Співпраця, монополія.
  6. Тенденції у розвитку трудових ресурсів.
  7. Роль уряду. Податки, безкоштовних сніданків не буває.                  Орієнтовна програма профконсультування в школі
  
        Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш конкретними професійно орієнтованими характеристиками мотивів, цілей, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають  стосовно учня у вигляді певних вимог.

         Профорієнтаційну роботу варто спрямувати на розвиток особистісної активності учнів, переробку некритично засвоєних від дорослих професійних планів й оцінок.
Мета   програми   -    створити    психолого-педагогічні    умови   для проектування індивідуального шляху професіоналізації учнів.
Для реалізації мети необхідно вирішити наступні завдання:
     всебічне вивчення   індивідуальних   особливостей   учнів,   що впливають на вибір   їхнього подальшого життєвого шляху;
      надання допомоги учням у самопізнанні і проектуванні життєвого шляху;
      надання методичної і консультативної допомоги педагогам і батькам з питань адаптації учнів до особливостей профільного навчання чи поглибленого вивчення ними окремих предметів;
      просвіта педагогів і батьків у питаннях розвитку і самовдосконалення особистості учня.
Психолого-педагогічний супровід старшокласників в умовах профільної освіти - це поетапний процес, у ході якого відбувається формування професіонально і соціально зрілої особистості, здатної реалізувати себе в будь-яких соціально-економічних умовах.
 Психолого-педагогічний супровід профільних класів ділиться на три цикли: підготовчий цикл (8-9 клас), адаптаційний (10 клас) і заключний (11 клас).

Психолого-педагогічний супровід учнів 8-9 класів

Основна проблема, з якою стикаються учні 8-9 класів, - прийняти рішення про характер і форму подальшої освіти.
Мета роботи практичного психолога з учнями  8-9 класів: допомогти старшокласникам в проектуванні подальшого освітнього шляху. Відповідно до мети практичний психолог вирішує наступні завдання:
1)     визначення та корекція рівня професійної готовності й готовності до профільного навчання учнів;
2)  психологічна просвіта батьків і педагогів про актуальні проблеми учнів  і про те, яку допомогу вони можуть надати підліткам.
Результати дослідження заносяться практичним психологом в "Індивідуальну профкарту" учня і повідомляються на спільних з дев'ятикласниками батьківських зборах.
Батьки і учні спільно аналізують отримані результати. Їм пропонується самостійно зробити висновки про рівень готовності школярів до подальшого навчання. Якщо при цьому вони розуміють, що у підлітка є певні труднощі, і вони не можуть з ними самостійно впоратися, то пропонується звернутися за допомогою до фахівців.
Така форма представлення результатів дослідження, на нашу думку, є найбільш ефективною для подальшого розвитку підлітка.
Педагогам результати дослідження повідомляються на консиліумі у вигляді профкарт класу. При цьому в них є можливість проаналізувати можливості школярів і оцінити, яку допомогу і підтримку вони зможуть надати тим підліткам, які цього потребують.
У кінці супроводжуючого циклу аналізується вся проведена класними керівниками, практичним психологом і педагогами робота. Робляться висновки про ефективність роботи, вносяться пропозиції з проектування подальшої програми роботи в 10 класі.


Психолого-педагогічний супровід учнів 10 класів

Для учнів 10 класу найважливішою є проблема соціально-психологічної адаптації до нової ситуації навчання. До неї, у свою чергу, можна віднести такі проблеми, як адаптація до нового колективу, адаптація до навчального навантаження, що збільшилося за ревним профілем, до нових вимог учителів.
     Основна мета роботи практичного психолога з учнями 10 класу - сприяти соціально-психологічній адаптації учнів до нової ситуації навчання.
Завдання:
    1) спільна з класними керівниками робота за програмою адаптації на
початку навчального року;
2)  відстеження актуального стану учнів профільних класів, виявлення
симптомів дезадаптації;
3)  психологічна просвіта батьків і педагогів щодо адаптаційного періоду
десятикласників.

Психолого-педагогічний супровід учнів 11 класів

До моменту закінчення школи в учня 11 класу має бути сформована психологічна готовність до вступу в доросле життя. Поняття "психологічної готовності" включає в даному випадку наявність здібностей і потреб, які дозволять випускнику школи реалізувати себе в майбутньому житті.  Основною метою практичного психолога у роботі з учнями 11 класу є допомога старшокласникам у визначенні і формуванні їхньої соціальної і професійної готовності.
Завдання:
1)    визначення і корекція рівня професійної і соціальної готовності;
2)  проведення консультативної роботи з учнями;
3)  психологічна просвіта батьків і педагогів з актуальних проблем майбутнього випускника школи.
Результати дослідження заносяться психологом в "Перспективну карту старшокласника" і повідомляються на спільних батьківських зборах.
                            

                                                        
Професійне самовизначення — багатовимірний і багатоступене­вий процес, який можна розглядати під різними кутами зору: виходя­чи із запитів суспільства і як узгодження замовлення з особливостя­ми індивіда.
Одним зі способів, що допомагають зробити правильний вибір професійної діяльності, є тести. Користуючись ними, можна досить точно визначити оптимальну сферу діяльності, рейтинг власних інтересів, наявність якостей, необхідних для тієї чи іншої професії тощо. Для діагностики професійного самовизначення використовують «Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО)», анкету «Що мені подобається» (А. Йовайши), яка  спрямована на дослідження інтересів і прагнень особистості як складових потенційного чи актуального покликання.

Інтелектуальна готовність виступає чи не як найважливіша серед інших видів особистісної готовності учнів до профільного навчання.
Виявлення інтелектуальних здібностей має важливе значення для вибору і змісту профільного навчання. Існують різні за своєю складністю методи виявлення інтелектуальних здібностей. У дослідженнях щодо психологічного забезпечення профільного навчання школярів рекомендовано використовувати тест структури інтелекту Р. Амтхауера (батарея із шести інтелектуальних тестів на визначення розуміння словесних зв'язків, математичних здібностей, абстрактного мислення (на геометричному матеріалі), розуміння механічних зв'язків, просторової уяви та субтест на абстрактне мислення), інтелектуальний тест Г.Ю.Айзенка, який визначає рівень розвитку інтелектуальних здібностей учня, методика КНОП-І (О. Яцишин), яка призначена для виявлення й оцінки рівня розвитку точності й обсягу короткочасної наочно-образної пам’яті старшокласників, методика «Коректурна проба» (С. Алфімов), яка дає змогу оцінити концентрацію уваги учнів.

Рефлексивна готовність учня до профільного навчання виступає як центральний вид готовності, оскільки стосується самосвідомості. Роль рефлексивної готовності полягає передусім у тому, що профільне навчання на всіх його етапах реалізується переважно через самостійну активність юної особистості, яка в широкому сенсі і визначається як рефлексивна діяльність. Компонентами останньої є потреба і мотиви самоусвідомлення, самопізнання, самореалізацію, самоорганізацію, самовиховання, емоційні компоненти самосвідомості саме в контексті профільного навчання. Адже учень має усвідомити себе суб'єктом профільного навчання, тобто ініціатором, організатором, реалізатором, від якого залежить успіх здійснення такого навчання.
Важливим є і такий компонент як самопізнання, який включає процеси самоаналізу,  порівняння своїх особистісних якостей з вимогами профілю і професії, самооцінки відповідності між ними, самоприйняття профілю для себе та самопрограмування своїх дій по вибору і опануванню профіля.
Для визначення певних орієнтирів щодо готовності учня до профільного самоусвідомлення доцільно використовувати «Опитувальник самоставлення», розроблений В.В.Століним.

Характерологічна готовність старшокласника при виборі і опануванні профільного навчання включає в себе  врахування наявних рис характеру учня. Адже сам процес і результат цього етапу професійного самовизначення може істотно залежати від ставлення учня до навколишнього світу, суспільства, людей, речей, до себе, які визнаються сталими і водночас такими, що можуть поступово змінюватись, індивідуально-психологічних властивостей особистості школяра. Тому доцільно виявляти домінуючі риси характеру у зіставленні з вимогами профільного навчання. Для діагностики характерологічних собливостей учня слід використовувати такі тести, як особистісний опитувальник для дітей Айзенка та модифікований С.І.Подмазіним опитувальник    А.Є. Лічко - К. Леонгарда для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків.

Мотиваційна готовність включає профільні і професійні інтереси, нахили старшокласника. Виявлення мотиваційної готовності учня до профільного навчання може здійснюватись за допомогою таких методик: орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2) С.Я. Карпіловського і Б.О.Федоришина, анкета інтересів А.Є. Голомштока і О.І. Мешковської.

Професійна спрямованість. Для діагностики професійної спрямованості використовуються такі методики:
-          методика діагностики професійної спрямованості (автор Б. Басс);
-          орієнтаційно-діагностичний опитувальник інтересів „ОДАНІ-2”
(С.Я. Карпіловська та  Б.О.Федоришин);
-          методика самооцінки схильностей до різних типів професійної діяльності  (М. Волков);
-          методика визначення інтересів та спрямованості до майбутньої професійної діяльності (опитувальник „Професійних переваг” Б. Басса);
-          методика визначення спонукань, які призводять до вибору професії (опитувальник Л. Лучко „Ваша майбутня професія”);
-          опитувальник Д. Голланда (ОПС) за модифікацією стимульного матеріалу В.В. Синявськиого, О.О. Ящишина.

Комунікативна готовність. Діагностика зазначеного виду готовності є важливою для самовизначення учня стосовнотаких напрямів і профілів, як соціально-гуманітарний (іноземні мови, історико-філологічний, історико-правознавчий профілі тощо); природничо-математичний напрям (комп'ютерна техніка, математико-екологічний профіль тощо); військовий профіль; художньо-естетичний напрям (вокально-хоровий, вокально-інструментальний, театральний профілі тощо); управлінський, політичний, дипломатичний, лінгвістичний, педагогічний, соціологічний, соціономічний профілі тощо.


Компоненти комунікативної готовності:
-                     мотиваційний - наявність потреб, мотивів, інтересів, зацікавленості учнів у спілкуванні в умовах профільного навчання.
-             комунікативний - сформованість умінь і навичок комунікації, тобто обміну інформації на вербальному та невербальному рівнях, на різних мовах, у формі діалогу і монологу, бесіди, дискусії, у публічних та інтимних різновидах тощо.
-             перцептивний - здатність учня до взаєморозуміння у процесі спілкування, до врахування особистісних властивостей як себе, так і партнерів у спілкуванні.
-             інтеракція - здатність  учня до взаємодії з партнером у спілкуванні.
-             емоційний - здатність учня до емоційної саморегуляції в процесі спілкування, до володіння такими власне комунікативними емоціями, як симпатія, антипатія, емпатія.
        Існує багато методів визначення вказаних компонентів комунікативної готовності учня, але в плані профілізації найдоцільніше використовувати добре відомий метод визначення комунікативних її організаторських здібностей (КОС-2), розроблений у профорієнтаційних цілях В.В. Синявським і Б.О. Федоришиним.

=====================================================================

Заняття по організації діяльності ШКП
«ШКП у школі, його цілі»

Мета: ознайомлення з метою проекту,його цілями,організацією Шкільних Клубів Підприємництва,їх діяльністю.
1.Знайомство.
2.Вправа «Комплімент»
3.Вправа «Очікування від заняття»

4.Інформаційне повідомлення
      Ключовими компетентностями  щодо ціложиттєвої освіти є – ініціативність та підприємливість.
     Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчіть, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для особи не тільки в її щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі,допомагаючи усвідомлювати зміст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони э підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності.

Загальна мета: підтримка суспільно-економічного сталого розвитку країн, що розвиваються,у виконанні заходів,котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації суспільства через запровадження елементів підприємницької освіти в школі.

Конкретні цілі:

-         Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній  карєрі;

-         Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.

5.Мозковий штурм «Риси підприємливої людини»

6.Вправа «Команда ШКП»
Учасникам пропонується описати якими рисами мають бути наділені люди,що працюють в ШКП,що їх об’єднує для роботи в команді. Обговорення.

7. Вправа на домашнє завдання «Подаруй перехожому посмішку»
Мета: вдосконалення комунікативних навичок,впевненості.
Учасники діляться на групи (по2-3 чол.)для роботи з незнайомими людьми
на вулиці. Їм потрібно подарувати незнайомій людині на вулиці «смайлик»,сказати комплімент,зафіксувати реакцію незнайомця, відрефлексувати власні емоції.

8.Завершальний етап
1.Яку інформацію Ви отримали для себе?
2.Чи справдилися Ваші очікування від заняття?
3.Чи важким є для Вас домашнє завдання?Чи готові до його виконання?
Заняття по профорієнтації
«Визначення життєвих цілей»

Мета: визначити цілі щодо майбутнього професійного життя;сформувати вміння аналізувати та корегувати життєві плани; формувати відповідальне відношення до свого майбутнього;виховувати впевненість.

1.Вправа «Мої життєві цілі»
Інструкція. Ця анкета допоможе Вам проаналізувати свої життєві цілі іплани,їхню відповідність мріям.
        1.Мої життєві плани...
        2.Чого б Ви хотіли досягнути в найближчі роки?
        3.Якби Ви дізналися, що жити залишилося недовго, які б цілі перед   собою поставили вже сьогодні?Чи є щось важливе,чого Ви не зробили і про що будете шкодувати?
         4.Випишіть із раніше взначених найбільш значимі й важливі для вас цілі(не більше трьох).Позначте серед них одну-найважливішу...
         5.За допомогою яких практичних засобів Ви збираєтеся здійснити свої цілі?
         6.Чи є у Вас мрія?(один варіант обвести):
                  а)так;
                  б)ні, але хочу, щоб була;
                   в)не замислювався.
          7. Наскільки реальне її здійснення?
                   а)загалом реальне;
                   б) не зовсім реальне;
                   в)важко сказати.
          8. Що необхідно зробити,які якості виховати в собі, щоб мрія стала   реальністю?
          9. Що таке, на Вашу думку,ідеал?
         10. Чи є у Вас свій ідеал?
                   а)так;
                   б)ні;
                   в)не замислювався над цим.
          11. Яку роль відіграють ідеали у Вашому особистому розвитку?
                 а)позитивну;
                 б)нейтральну;
                 в)негативну;
                 г)не замислювався.

2.Інформаційне повідомлення:
  Реалії сучасного життя вимагають ясних іобгрунтованих цілей.Ясність у питанні про особисті цілі - це основний засіб здійнення більшості можливостей.Важливо розпізнавати свої можливості,розвивати їх. Якщо немає ясності у виборі напряму діяльності, життя, людина відчуває брак твердості й рішучості.
Вивчення роздаткоого матеріалу.
Ціль-образ бажаного результату(предмета, ситуації,положення). Ціль спрямовує йрегулює свідому людську діяльність, надаючи їй полідовність і системність. Постановка мети означає орієнтацію йконцентрацію наших сил і активності,тобто ціль визначає кінцевий результат.
Постановка мети. Якщо в людини є усвідомлена мета, то на  неї спрямовуються усі сили.Заплановані успіхи керовані й трапляються частіше.
Відшукування цілей. Щоб домогтися успіху, необхідно правильно вибрати ціль, зясувати мету. Необхідно відповісти для себе на такі питання:
-         Яких цілей Ви хочете досягнути?
-         Чи узгоджуються цілі між собою?
-         Чи є у Вас вищий сенс життя й певні проміжні цілі на шляху до нього?
-         Чи знаєте, що ви можете зробити для цього(сильні сторони) і над чим Вам Ще треба працювати(обмеження)?
Ситуаційний аналіз. Своєрідний реєстр особистих ресурсів(засобів для досягнення цілей) дозволяє з’ясувати, що варто підтримувати(сильні сторони) і над чим ще треба працювати(слабкі сторони).
Аналіз «ціль-засіб». У процесі аналізу необхідні для досягнення бажаних цілей засоби(особисті,фінансові,тимчасові ресурси) зіставляються з реальною ситуацією.
Формулювання цілей.Конкретне формулювання практ.цілей для наступної стадїї планування: встановити строки-сформулювати результати.

3.Вправа «Перешкоди»
1.Подумайте, які життєві цілі для Вас найважливіші.Складіть список.
2.Із цього списку визначте кілька пріорітетних цілей.
3. На шляху досягнення цілей перешкодами можуть стати власні риси характеру.(визначтеся які саме)
4.Складіть план подолання кожної перешкоди на шляху до реалізації поставленої мети.
           Мета
            Перешкоди
  Способи подолання


Разом обговоріть різні варіанти роботи.

4.Вправа»Влучити в десятку»
1.Зробіть кулю з  аркушу паперу та спробуйте влучити в «десятку»(у мішень)
2.Дайте відповіді на такі запитання:
- Чи було відзначено, що кидати кулю можна лише не рухаючись з місця?
- Чи було відзначено,що ні в якому разі не можна підходити до дошки,не можна кидати двічі?
- Чи завжди ми виявляємо активність, спритність, шукаємо способи досягнення мети?
- Які якості свого характеру Ви виявили в Цій ситуації, що нового Ви в собі відкрили?
3. Чи згодні Ви  з такими висловами:
- мало тільки мріяти, потрібно конкретизувати свої цілі й шукати шляхи їх досягнення;
-Якщо щось із задуманого не вдалося, потрібно вчитися знаходити плюси в тому, що відбулося.
4. Знайдіть позитивні наслідки у разі невдачі в грі з влученням у десятку.
         Позитивні наслідки
    Позитивні  результати
          експерименту


       Заняття з основ підприємливості   
 «Успішна людина, її риси»


Мета: Активізація внутрішнього потенціалу, розвиток групової динаміки, позитивна соціально-психологічна атмосфера в групі.
   Хід заняття:
1. Організаційний компонент (привітання)
2. Вправа «Дерево очікувань»
          Мета: визначити очікування учасників тренінгу.
          Час: 15 хв.
          Обладнання: намальоване дерево на великому фліпчартному папері, стікери, фломастери.
          Хід проведення: Учасники записують свої очікування на стікерах, озвучують їх і прикріплюють на місці коріння дерева, зображеного на фліпчартному папері.
3. Вправа «Правила роботи в групі»
          Мета: обґрунтувати необхідність вироблення і дотримання певних правил, на яких базується взаємодія людей у групі, прийняти спільні для всієї групи правила для продуктивної роботи під час тренінгу.
          Час: 15 хв.
          Обладнання: прикріплений на видному місці ватман.
          Хід проведення: Тренер повідомляє учасникам про те, що правила – це певні норми поведінки, дотримання яких можна було б проконтролювати. Після того, у формі мозкового штурму учасники тренінгу спільно приймають правила роботи групи. Орієнтованими правилами можуть бути такі:
·        Дотримуватись регламенту;

·        Дотримуватись принципу «тут і тепер»;

·        Поважати думку один одного;

·        Бути активними;

·        Не оцінювати один одного;

·        Дотримуватись принципу конфіденційності.
4. Енергізатор «тонкий папір» (або «Бінго»)
          Мета: сприяти усвідомленню учасниками тренінгу власної унікальності; осмисленню сильних і слабких сторін особистості; покращенню психологічного клімату у колективі.
          Час виконання: 10 хв.
          Обладнання: тонкий папір формату А4 на кількість учасників.
5. Мозковий штурм «Якою є успішна людина?»
          Мета: визначити особистісні риси та професійні якості, які необхідні педагогу для досягнення успіху у педагогічній діяльності.
          Час: 20 хв.
          Обладнання: фліпчартний папір, маркери.
          Хід проведення: На великому фліпчартному папері тренер записує незакінчене речення «Успішна людина – це…» і пропонує учасникам його продовжити, працюючи за методом «мозкового штурму». Потім тренер підсумовує вислови учасників, виокремлюючи при цьому найбільш типові особистісні характеристики успішної людини.
6. Вправа «Команда»
    Інформаційне повідомлення:
КОМАНДА – сукупність особистостей із спільною ідеєю, метою; має бути згуртованою, відповідальною, кожен має поважати один одного.
7. Вправа «Малювання по колу»
          Мета: сприяти розвитку групової динаміки; налагодженню позитивної соціально-психологічної атмосфери у групі.
          Час виконання: 15 хв.
          Обладнання:  аркуші паперу формату А4, олівці, фломастери.
          Хід проведення: Тренер роздає учасникам по одному аркушу паперу і просить намалювати на ньому будь-який простий елемент. Після того всі учасники синхронно передають по колу за годинниковою стрілкою кожен свій малюнок, на якому той, хто його одержує домалює ще якийсь нескладний елемент. Потім учасники знову по колу передають малюнок і домальовують його. Вправа закінчується тоді, коли кожен учасник одержує свій малюнок. Після того тренер розпитує їх, як вони відносяться до свого оновленого малюнку; дають відповідь на запитання: в чому полягає психологічне значення даної гри.
8. Вправа «Наша група»
          Мета: закріплення відчуття групової підтримки, значущості групи  для кожного.
          Час виконання: 20 хв.
          Обладнання: великий фліпчартний папір, олівці, фломастери, фарби, пензлики.
          Хід проведення: Група отримує аркуш ватману, кожен учасник забезпечує себе засобом для зображення (фломастери, маркери). Далі тренер просить учасників мовчки, не обмінюючись фломастерами, всім разом намалювати свою групу.
          Потім у загальному колі учасники здійснюють аналіз малюнку. Кожен учасник намагається дати його емоційну оцінку, описати почуття, які виникають у процесі малювання і після завершення роботи.         
   

      Заняття з використанням  ІКТ
"Самовизначення та самореалізація 

особистості підлітка у сучасному світі"
 
 


 

 
Розмістила Ліщинська Ірина